ETHUSD (Denný) – Býci zostávajú v hre, ale musia ukončiť obchodovanie nad 180

Nie tak dávno sme sa zaoberali krátkymi a dlhými pozíciami, a mali sme aj dosť presné predpovede tutu. ETH vyzerá omnoho lepšie, ako tomu bolo pred pár dňami, ale býci majú stále pred sebou dosť práce.

Čo sa nám páči na grafe:

  • Týždenná zóna dopytu nebola prelomená (v modrom)
  • Zostávame nad 125/120 (prelomenie smerom dolu by nám mohlo otvoriť opäť dvere ku 105/100) po odmietnutí úrovne pri 160 (neboli sme posledne svedkami žiadnej paniky)
  • Takže veríme v to, že býci sa znovu pokúsia prelomiť túto úroveň

Zo stredno/dlhodobej perspektívy, pásmo medzi 175/185 môže predstavovať najväčšiu výzvu.

Čo sa nám nepáči na grafe:

  • Porovnanie (veľkosť) posledného pohybu smerom ku septembrovej rally
  • V prípade že by býci neuspeli na 120, môžeme byť svedkami rýchleho posunu nižšie ku 105/100 alebo ku 80.

Sumár: Býci zostávajú v hre pod 130 so stopmi pod 118 (na základe ukončenia denného obchodovania) s cieľom pri 170/180.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás.

Veľa šťastia priatelia!

Mr Hawk

UPOZORNENIE: Tento materiál bol vytvorený len pre informačné účely a predstavuje názor skupiny Land of Trading na minulú, súčasnú a budúcu situáciu v ekonomike a na finančných trhoch. Tento názor nepredstavuje investičné poradenstvo a nemal by sa vôbec považovať za doporučenie na obchodovanie. Tvorcovia tohto materiálu nemôžu niesť a nenesú zodpovednosť za akékoľvek potenciálne straty vyplývajúce z obchodovania, kde napriek tomuto upozorneniu by niekto považoval tento materiál za investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené © 2016-2018. Kontakt: landoftradingATgmailDOTcom

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *