„Król” porusza się dostojnie i szybko… w związku z tym w ramach „czyszczenia” atmosfery kilka ” głów poleci” Z byczego punktu widzenia 2 możliwe scenariusze: Cofnięcie agresywne z obecnych poziomów i mocny ruch w górę powyżej 6000 aby złapać w pułapkę całą lawinę podażową na tym poziomie (ciężkie do zrealizowania ale załatwia kilka spraw za